Årets Furesøborger 2019

Årets Furesøborger 2019

Handicaporganisationerne i Furesø har udnævnt Bjørn Mortensen fra Fontænehuset Furesøs trykkeri til Årets Furesøborger 2019.

“Denne ære tildeles hvert år en person, som gør en ganske særlig indsats for lokalsamfundet i Furesø Kommune ud fra et menneskesyn, der også inkluderer mennesker med handicap. For 2019 udnævner vi Bjørn Mortensen for hans engagement i at drive trykkeriet som Fontænehusets socialøkonomiske virksomhed, hvor han favner, oplærer og giver psykisk sårbare en meningsfuld hverdag.

Bjørn Mortensen var egentlig gået på pension. Men han kunne ikke sige nej, da Fontænehuset spurgte ham, om han ville give nogle timer om ugen til at få trykkeriet op at stå som en socialøkonomisk virksomhed for nogle af de psykisk sårbare, der er tilknyttet huset.

Bjørn Mortensen har en spraglet fortid som alt fra ejendomsmægler i Spanien til folkeskolelærer i Farum. Frem til sin pension varetog han et job som teknisk medarbejder i henholdsvis Farum Kulturhus og Galaksen. Sidstnævnte sted fik han bl.a. ansvaret for trykkeriet i kælderen, som betjente kommunens foreninger. Det er det trykkeri, som Fontænehuset overtog driften af i 2017, og som nu er flyttet til lokaler i Aktivitets- og KulturcenteretStien i Farum.

Bjørn Mortensen er helt sin egen, har en lun humor og er hyggelig at omgås. Og så har han hjertet på rette sted. Han har øje for de skæve eksistenser og er med arbejdet som trykkermester med til at give psykisk sårbare en meningsfuld hverdag.

Han er derfor i sandhed værdig til at smykke sig med titlen ”Årets Furesøborger” 2019.

Et stort TILLYKKE fra Handicaporganisationerne i Furesø.”

Marianne Rosenvold, formand for DH-Furesø