Tlf.: 44 48 91 98

Velkommen til Fontænehuset Furesø

Fontænehuset Furesø er en socialøkonomisk virksomhed og et dagtilbud til borgere mellem 18 og 60 år med psykiske vanskeligheder. 

Kerneydelsen er et meningsfuldt og socialt arbejdsfællesskab, hvor formålet er at få det bedre og blive klar til at deltage aktivt i samfundet ved at styrke de sociale, personlige og faglige kompetencer. 

Vi har flere socialøkonomiske aktiviteter i huset og arbejder hele tiden på at udvikle vores forbindelse med det omkringliggende samfund.

Fontænehuset har fokus på at støtte og udvikle borgerens kvalifikationer til – hvor det er muligt – at komme i arbejde eller tage en uddannelse. Dette sker i en tryg og rolig atmosfære.

Sidste nyt

Luk menu