Vi tilbyder

Arbejdsfællesskabet

Fontænehuset Furesø er næsten en almindelig arbejdsplads. Husets omdrejningspunkt er de opgaver som skal laves og de produktioner som der skal arbejdes med. Det der adskiller os, fra en almindelig arbejdsplads, er at vi tager et særligt hensyn til de tilknyttede borgere og de behov den enkelte har.

Videre på arbejdsmarkedet?
Fontænehuset Furesø er en træningsbane for medlemmer, som har et mål om at vende tilbage til et aktivt liv på arbejdsmarkedet eller i et uddannelsesforløb. Vi skræddersyr vores forløb, og der er fokus på afklaring af individuelle problematikker, styrker og udfordringer.

Indhold i livet udenfor arbejdsmarkedet.
Selvom man som borger er afklaret til et liv udenfor arbejdsmarkedet ved vi at det er vigtigt at være en del af en hverdag med kollegaer, småsnakke og arbejde. I huset har vi både frivillige og visiteret forløb for borgere udenfor arbejdsmarkedet. Her bidrager man til arbejdsdagen og fællesskabet ved at påtage sig de opgaver, man kan klare.  

Forløb

Vi har en rammeaftale med Furesø Kommune men tilbyder også forløb til borgere fra andre kommuner.

Fontænehusets sociale arbejdsfællesskab tilbyder flere forløb bl.a. indenfor Lov om social service §§ 79, 103 og 104 samt indenfor Lov om Aktiv Beskæftigelse – fx vejlednings- og opkvalificeringsforløb og ressourceforløb. Målgruppen er psykisk sårbare mellem 18-60 år. 

Andre kommuner end Furesø
Vi har borgere fra andre kommuner end Furesø Kommune og tilrettelægger gerne et individuelt forløb sammen med den enkelte borger og borgerens sagsbehandler. Hvis du henvender dig som sagsbehandler fra en anden kommune, starter vi op med en samtale med både dig og den interesserede borger. 

Her afklarer vi også mål for forløbet, som du derefter skriver ind i vores kontrakt sammen med de praktiske data. En tidlig forventningsafstemning er vigtig for os, så forløbet kan blive så godt som muligt.

Borgeren tilknyttes det daglige arbejde i huset og får en kontaktperson.

Sammen finder vi relevante opgaver. Derudover er alle i huset involveret i fælles aktiviteter og projekter. Det skaber gode oplevelser og mulighed for at træne de sociale færdigheder. Dertil kommer, at vi tilbyder motion flere gange om ugen.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om vores forløb eller hvis du har behov for et skræddersyet forløb.

 

 

Henriette - medlem

"Jeg har fået en hverdag der giver mening af at komme i Fontænehuset - og det havde jeg ikke før. Nogle gange kunne jeg ikke engang komme ud af min lejlighed."

Atte - medlem

"Fontænehuset har, for mig, været et rigtig godt og hyggeligt sted at være. Alle er søde og passer på hinanden. At være en del af ungeprojektet, MIR, har været en god oplevelse, og jeg får hjælp og støtte til at komme videre."

Forløb

Et forløb er typisk 6-12 måneder, da det giver borgeren mulighed for at opbygge relationer i huset, at udvikle sig og at komme styrket videre.  

Målene kan typisk være følgende:

 • At få struktur og sunde rutiner i sin hverdag
 • At bryde med isolation
 • At øge evnen til at indgå i sociale relationer
 • At træne personlige, sociale og praktiske færdigheder
 • At blive en del af et fællesskab og få venner og et støttende netværk

Opfølgning
Ved opstarten og indgåelse af kontrakt aftaler vi, hvornår vi skal holde opfølgning og om opfølgningen består af et netværksmøde, en skriftlig status eller begge dele. Nogle borgere er forlænget flere gange, da der fortsat har været relevante mål at arbejde med for den enkelte, og det støtter vi selvfølgelig meget gerne op om.

Et forløb i Fontænehuset rummer typisk disse tre trin:

 1. Intro
  – Introduktion til huset og arbejdsopgaver
  – Opbygge relation til kontaktperson

 2. Udvikling
  – Netværk, relationer og arbejde
  – Være en del af fællesskabet i huset
  – Udføre arbejdsopgaver i samarbejde og selvstændigt
  – Træne nye personlige handlinger

 3. Næste Skridt
  Være klar til arbejde, uddannelse eller andet. En workshop, hvor der er særlig opmærksomhed på ens egne ressourcer, styrker og kompetencer. Derudover er der temaer som større selvtillid, livsmestring, kropssprog og kommunikation. Desuden har vi fokus på at fastholde sit netværk.

FOKUS PÅ DEN ENKELTE


FAGLIG
PERSONLIG
SOCIAL
 UDVIKLING

Takst

Taksten for borgere, der ikke tilhører Furesø kommune ligger mellem 1.650 kr. – 1.995 kr. pr. uge men kan variere efter den pågældende aftale og forløbets indhold. 

For en mere information, kontakt Fontænehusets leder,
Helle Kronborg, tlf. 30 70 91 98.

Vi ser vores medlemmer få livsglæden og arbejdslysten igen.
At føle sig ønsket og som en del af et fællesskab løfter energien for alle. Fontænehuset kan noget særligt i forhold til den gruppe, der har været hjemme og endda isolerede gennem længere tid. 

/// Det er så vigtigt at have nogen at tale med. Dele sine bekymringer og blive hørt og favnet.///

Marcus - medlem

"Her er der ingen, der bliver sure på en. Alle er hjælpsomme, og der er altid plads til en dårlig dag."

Bjarne - medlem

"Jeg har fået appetit på livet igen...
- og på mad!"