Foredrag med Frank Angelsø

Foredrag med Frank Angelsø

Hvordan kommer man sig efter skizofreni og indlæggelse?

Frank Angelsø har skrevet bogen ”Tro, håb og psykose”, der fortæller om et liv med psykisk lidelse og i dette tilfælde skizofreni.
I februar 2019 holdt Frank et fint og lærerigt foredrag i Fontænehuset Furesø. Frank kom ind på nogle af udfordringerne ved at være ramt af skizofreni, sit behandlingsforløb og det at komme ud på den anden side og skulle lære alting igen.