FN´s verdensmål

Vi ønsker at være et stærkt bidrag til FN’s Verdensmål med fokus på at fremme mental sundhed og trivsel og skabe et mere nuanceret arbejdsmarked, hvor flere kan være med.

I vores arbejde bidrager vi til FN’s Verdensmål med særligt fokus på flg. 3:

Sundhed og trivsel​

Verdensmål nr. 3 

Vi anerkender og arbejder med psykisk sårbare menneskers behov for en meningsfuld hverdag for at fremme deres mentale sundhed og trivsel. De skal ikke sættes uden for samfundet men bidrage med det, de kan – for at få det bedre og være en del af fællesskabet.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål nr. 8

Vi arbejder for et rummeligt arbejdsmarked, hvor også udsatte mennesker har en plads i arbejdsfællesskabet. Vi samarbejder også med ordinære virksomheder for at hjælpe dem, der kan, videre til beskæftigelse. I vores ungeprojekt, MIR, arbejder vi for at få ledige unge i uddannelse eller beskæftigelse.

Partnerskab for handling

Verdensmål nr. 17: 

Vi løser vores opgaver endnu bedre når vi samarbejder med offentlige eller private partnere. Det gælder vores seneste partnerskab med Furesø Iværksætterhus og Furesø Jobcenter, hvor et hold af kvinder med anden etnisk baggrund udfylder en vigtig funktion og får en hverdag med mening, jobtræning og struktur. Det er også i partnerskab med det offentlige, at vi hjælper vores målgruppe ind i arbejdsfællesskaber med jobtræning og virksomhedspraktik. Partnerskaber med både offentlige og private interessenter er også relevante i forhold til salg af socialøkonomisk producerede varer.