Tlf.: 44 48 91 98

SUI - Særlig Ungeindsats

Et fleksibelt afklaringsforløb for unge ml. 18-29 år

SUI i Fontænehuset Furesø er et tilbud med fokus på daglig struktur, aktiviteter, og netværksdannelse, som alle vil styrke den unges sociale kompetencer, selvværd, og bidrage til afklaring om videre job eller uddannelse. Vi tilbyder jobtræning og afklaring i vores 4 interne praktikenheder med mulighed for opkvalificering.   

Fontænehuset som platform er et trygt miljø for de unge, hvor tryghed og respekt blandes med en indbygget forventning om deres deltagelse og ansvar for egen udvikling. Her har de unge selv mulighed for indflydelse på husets aktiviteter, dagligdag, samt den unges egen opbygning af netværk både mellem jævnaldrende og de ældre medlemmer i huset.

Formålet er at bringe den unge tættere på uddannelse og/eller arbejdsmarked. Forløbet kan strække sig fra 13 uger og fremefter. Vi anbefaler 26 ugers forløb for at få den mest effektive afklaring af den unge.

For en mere udførlig beskrivelse og pris kan du kontakte leder Malene Graff – tlf. 44 48 91 98.

 • Hyggelige aktiviteter (bl.a. madlavning, udflugter, projekter og walk and talks)
 • Bliv en del af fællesskabet i huset
 • Omgivelser man kan føle sig tryg og tilpas i
 • Rare og hjælpsomme ansatte
 • Andre unge mennesker med lignende problemstillinger
 • En hverdag du har lyst til at stå op til
 • Tilbud om at være i FontæneNetværket efter endt forløb.

I forløbet indgår flg.

 • Kontaktperson
 • Intern praktik – arbejdstræning, opkvalificering og afklaring
 • Undervisning og træning i jobsøgning
 • Sund kost og motion
 • Netværk og sociale tilbud

Jeg har fået appetit på livet igen. . . og på mad!

Bjarne

Jeg har fået livet igen efter at have skrabet bunden.

Hans

Fontænehuset har kickstartet min recovery-proces.

Lee

Det har hjulpet mig til at få en mere normal hverdag.

David

Efter at jeg er startet i Fontænehuset, føler jeg mig som en del af et fællesskab – og har lært at håndtere min angst.

Thomas

Få en mere udførlig forløbsbeskrivelse ved at sende en mail til info@fh3500.dk eller ring 44 48 91 98

Luk menu