Tlf.: 44 48 91 98

Tilbud om aktivitet og samvær

Efter lov om social service

Fontænehuset Furesø er et socialt fællesskab, hvor formålet er at få det bedre og evt. blive klar til at komme videre i arbejde eller uddannelse. Fontænehuset tilbyder faglig, personlig og social udvikling gennem de daglige aktiviteter, som tilpasses den enkeltes ressourcer.

Fontænehuset er organiseret i arbejdsenheder, og medlemmer og medarbejdere arbejder sammen om at udføre de nødvendige opgaver og indgår i beslutningsprocesser på lige fod. Modellen i huset er baseret på, at den strukturerede hverdag og de små specifikke opgaver er med til at styrke recoveryprocessen. 

Fontænehuset tilbyder et socialt og meningsfuldt fællesskab baseret på ligeværdighed, medindflydelse, rummelighed og tætte relationer. Herved skabes et også trygt fundament for at komme sig psykisk. Når og hvis overskuddet melder sig igen, står vi klar til at hjælpe vores medlemmer videre i livet.

For en mere udførlig beskrivelse og pris kan du kontakte leder Malene Graff – tlf. 44 48 91 98.

 • En struktureret hverdag med indhold og mening
 • Hyggelige aktiviteter (bl.a. madlavning, udflugter, projekter og walk and talks)
 • Vær en del af et unikt arbejdsfællesskab
 • Omgivelser man kan føle sig tryg og tilpas i
 • En hverdag du har lyst til at stå op til
 • Tilbud om at være i FontæneNetværket efter endt forløb

I forløbet indgår flg.

 • Arbejdsfællesskab
 • Netværk og sociale tilbud
 • Sund kost og motion
 • Jeg har fået appetit på livet igen. . . og på mad!

  Bjarne

 • Jeg har fået livet igen efter at have skrabet bunden.

  Hans

 • Fontænehuset har kickstartet min recovery-proces.

  Lee

 • Det har hjulpet mig til at få en mere normal hverdag.

  David

 • Efter at jeg er startet i Fontænehuset, føler jeg mig som en del af et fællesskab – og har lært at håndtere min angst.

  Thomas

Få en mere udførlig forløbsbeskrivelse ved at sende en mail til info@fh3500.dk eller ring 44 48 91 98

Luk menu