Hvem er vi?

Fontænehuset Furesø er et dagtilbud med fokus på personlige og sociale kompetencer som er nødvendige forudsætninger for at komme i uddannelse eller i arbejde.

Fontænehuset har åbent og fungerer som en almindelig virksomhed. For mange af vores medlemmer på førtidspension er Fontænehuset deres arbejdsplads.

Fontænehuset er organiseret i arbejdsteams, der dækker opgaver i køkken og café, kontor og administration samt et serviceteam, der vedligeholder og istandsætter hus og grønne områder.

 Medlemmer og medarbejdere arbejder sammen om at udføre de nødvendige opgaver og indgår i beslutningsprocesser på lige fod. Fontænehuset tilbyder et socialt og meningsfuldt fællesskab baseret på ligeværdighed, medindflydelse, rummelighed og tætte relationer. Herved skabes et trygt fundament for at komme sig psykisk.

Hvad tilbyder vi?

Læs hvad vi kan tilbyde dig

Publikationer

Læs mere om Fontænehuset Furesø

Tilbud om undervisning

Fontænehuset har desuden tilbud om undervisning både af almen og specifik karakter. Fokus på sundhed og motion indgår heri. Lovgrundlaget er Servicelovens §79 og §§104/103 (borgeren for ikke løn).

Fontænehuset er et internationalt koncept, som tager udgangspunkt i et sæt retningslinjer fælles for alle fontænehuse.

Medarbejdere

Malene Graff
Daglig leder

Rita Bjørn
Team- og bostøttemedarbejder

Jan Wilhelmsen
Team- og bostøttemedarbejder

Lars Braun
Teammedarbejder og mentor

Tina Nielsen
Ungevejleder

Søren Ring
Mentor

Anja Holmer
Mentor

Fontænehusets Trykkeri

Bjørn Mortensen
Ansvarlig

Michael Franzen
Medarbejder

Luk menu