Tlf.: 44 48 91 98

Fontænehusets model

Et Fountain House er et klubhus, som er struktureret på en sådan måde, at mennesker med langvarige psykiske lidelser kan få hjælp til at komme videre i tilværelsen gennem udvikling af kompetencer, det være sig personlige, sociale såvel som faglige.

Et Fountain House er således ikke en traditionel behandlingsinstitution men et arbejdssted, hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Dagligdagen er præget af en åben atmosfære og omsorg for hinanden.

Fountain House modellen tager sit udgangspunkt i 3 budskaber:

  • At være ventet
  • At være ønsket
  • At være nødvendig
Luk menu