Tlf.: 44 48 91 98

Hvem er vi?

Fontænehuset Furesø er en socialøkonomisk virksomhed og arbejdsplads for psykisk sårbare mennesker. 

Fontænehuset er organiseret som en arbejdsplads med få medarbejdere. I vores hus er borgerne “medlemmer”, og det betyder, at man er ønsket, ventet og nødvendig for at huset kan fungere. Medlemmerne tilknyttes et team i huset, og sammen med medarbejderne tager de fælles ansvar for opgaverne. Medlemmerne bidrager til fællesskabet ved at påtage sig de opgaver, de kan klare. 

Fontænehuset Furesø har fokus på personlige og sociale kompetencer, som er nødvendige forudsætninger for at komme i uddannelse eller i arbejde.

 Fontænehuset tilbyder et meningsfuldt fællesskab baseret på ligeværdighed, medindflydelse, rummelighed og tætte relationer. Herved skabes et trygt fundament for at komme sig psykisk og komme godt videre i livet.

Fontænehuset Furesø er del af et internationalt koncept “Fountain House” sammen med 6 andre huse i Danmark. Vi er en selvejende institution registreret med socialøkonomiske aktiviteter, og vi har driftsoverenskomst med Furesø Kommune. 


Lovgrundlag

Lovgrundlaget er LAB-lovens § 32 og Servicelovens §79 og §§104/103 (borgeren får ikke løn). Dertil løfter vi mentor- og bostøtteopgaver for borgere i Furesø Kommune.

Fontænehuset Furesø er del af et internationalt koncept, som tager udgangspunkt i fælles værdier for alle fontænehuse.

Medarbejdere

Malene Graff
Daglig leder

Rita Bjørn
Bostøttemedarbejder

Tine Malte 
Sagsbehandler

Marianne Olsen
Medarbejder

Anja Holmer
Mentor

Søren Ring
Mentor

Fontænehusets Trykkeri

Bjørn Mortensen
Ansvarlig

Michael Franzen
Medarbejder

Luk menu