Lidt af hvert

Fontænehuset er et socialt arbejdsfællesskab. Men hvad betyder det?
– Det betyder at husets medarbejdere arbejder sammen om de opgave og projekter der er. En arbejdsdag hvor det sociale i arbejdsrelationen er vægtet højt.

Medarbejderne er inddelt i medlemmer og ansatte.
Husets medlemmerne er de borgere som er tilknyttet huset og som kan være i forskellige forløb. Medlemmerne bidrager til arbejdsdagen og fællesskabet ved at påtage sig de opgaver, de kan klare. Det betyder at man i høj grad er med til at tilrettelægge sin tid i Fontænehuset og yder det man kan og har mod på.
Husets ansatte varetager mere overordnede og strategiske opgaver og udgør kun en lille del af husets medarbejdere. Det betyder at medlemmernes aktive deltagelse og engagement er bærende for huset. 

 

Det at vi arbejder ligeværdigt i Fontænehuset gør ikke bare arbejdsdagen autentisk, den baserer sig også på medindflydelse, rummelighed og tætte relationer. 

Her er alle en ressource og har noget at tilbyde. Det er helt grundlæggende for vores livssyn i huset. Vi ser dig som den du er og ikke kun som den sårbarhed du har i dig.  

Fontænehuset Furesø er udover et socialt arbejdsfællesskab også en træningsbane for medlemmer som ønsker og er stærke nok til at vende tilbage til et aktivt liv på arbejdsmarkedet eller i et uddannelsesforløb. 
For andre kan det være meningsfyldt og givende at komme i huset og deltage i arbejdet et par gange ugetligt.