Ny daglig leder i Fontænehuset Furesø

Ny daglig leder i Fontænehuset Furesø

Fontænehuset Furesø har fået ny leder. Malene Graff tiltrådte stillingen som daglig leder ved årskiftet, da Mette Lunhart har valgt at gå på pension efter mere end 30 års virke efter Fontænehus-modellen, heraf de sidste 3 år som leder af Fontænehuset Furesø.

Malene Graff er ikke et nyt ansigt i Fontænehuset, da hun siden oktober 2018 har været ansat som mentor i huset. Malene blev af et enigt ansættelsesudvalg valgt blandt 15 ansøgere til at overtage lederfunktionen.

”Det er spændende med nye kvalifikationer i husets ledelse,” udtaler bestyrelsesformand i Fontænehuset Furesø, Tine Cranil, og fortsætter: ”Fontænehuset står over for nye opgaver og projekter, bl.a. det særlige tilbud til unge med psykiske vanskeligheder. Derudover er vi ved at styrke husets socialøkonomiske aktiviteter og har i 2017 opkøbt Trykkeriet, hvor flere af vores medlemmer kan få en hverdag i en virksomhed. Malene byder på mange spændende kompetencer, som kan løfte huset i en ny retning og bidrage til at styrke husets profil.”

Og Malene Graff ser frem til de nye udfordringer: ”Jeg har gennem min stilling som mentor med egne øjne set, den store opgave Fontænehuset løser – og tøvede derfor ikke med at sige ja til jobbet. Jeg glæder mig til lede den udvikling, huset er i og samtidig bevare de stærke værdier, der danner rammen for husets indsats for psykisk sårbare. Det er et mangfoldigt hus med høj faglighed og mange spændende udviklingsmuligheder.”

Malene Graff er 40 år og uddannet cand.ling.merc. i kommunikation og formidling fra CBS, og hun har en solid erfaring med socialøkonomi, projektledelse og kommunikation.

Den tidligere leder Mette Lunhart var drivkraften, der fik det internationale koncept, Fountain House-modellen til Danmark i 1986. Som leder i Fontænehuset Furesø har hun siden 2016 styret husets vækst og udvikling.