Hvem er vi?

Fontænehuset Furesø er et dagtilbud med fokus på personlige og sociale kompetencer som er nødvendige forudsætninger for at komme i uddannelse eller i arbejde.

Fontænehuset har åbent og fungerer som en almindelig virksomhed. For mange af vores medlemmer på førtidspension er Fontænehuset deres arbejdsplads.

Fontænehuset er organiseret i arbejdsteams, der dækker opgaver i køkken og café, kontor og administration samt et serviceteam, der vedligeholder og istandsætter hus og grønne områder.

 Medlemmer og medarbejdere arbejder sammen om at udføre de nødvendige opgaver og indgår i beslutningsprocesser på lige fod. Fontænehuset tilbyder et socialt og meningsfuldt fællesskab baseret på ligeværdighed, medindflydelse, rummelighed og tætte relationer. Herved skabes et trygt fundament for at komme sig psykisk.

Hvad tilbyder vi?

Læs hvad vi kan tilbyde dig

Publikationer

Læs mere om Fontænehuset Furesø

Tilbud om undervisning

Fontænehuset har desuden tilbud om undervisning både af almen og specifik karakter. Fokus på sundhed og motion indgår heri. Lovgrundlaget er Servicelovens §79 og §§104/103 (borgeren for ikke løn).

Fontænehuset er et internationalt koncept, som tager udgangspunkt i et sæt retningslinjer fælles for alle fontænehuse.

Medarbejdere

Mette Lunhart

Mette Lunhart

Rita

Rita Bjørn

Luk menu