Kom tilbage til hverdagen

Et Fountain House er et klubhus, som er struktureret på en sådan måde, at mennesker med langvarige psykiske lidelser kan få hjælp til at komme videre i tilværelsen gennem udvikling af kompetencer, det være sig personlige, sociale såvel som faglige.

Et Fountain House er således ikke en traditionel behandlings-institution men et arbejdssted, hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Dagligdagen er præget af en åben atmosfære og omsorg for hinanden.

Fountain House modellen tager sit udgangspunkt i tre budskaber:

  • At være ventet
  • At være ønsket
  • At være nødvendig